26-05-2020 Egzamin ósmoklasisty - szczegółowe informacje (Centralna Komisja Egzaminacyjna)


Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2020 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty