08-07-2020 GODZINY PRACY SEKRETARIATU SZKOŁY


W OKRESIE WAKACYJNYM SEKRETARIAT 
CZYNNY W GODZINACH 
 8.00- 14.00