14-09-2020 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego


Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego - kliknij tutaj

Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
                                
Zał. nr 1 Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19
Zał. nr 2 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 pracownika szkoły
Zał. nr 3 Procedura  postępowania podczas wejścia do szkoły interesantów
Zał. nr 4 Procedura przebywania ucznia w szkole
Zał. nr 5  Obowiązki pedagoga/psychologa szkolnego w trakcie prowadzenia nauczania zdalnego