18-09-2020 Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2020/2021


Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 47 z dnia 9 września 2020 r. został zatwierdzony i wprowadzony do stosowania Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021.

Informacje o konkursach
Regulaminy i załączniki
Programy merytoryczne z poszczególnych przedmiotów
Bank zadań  konkursowych