08-10-2020 Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu 
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Ruścu 
ze względu na sytuację epidemiologiczną