13-10-2020 Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 13.10.2020r.


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu dotyczące zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną