06-11-2020 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 06.11.2020r.


Zarządzenie nr 4 ZSP/SP/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 06.11.2020r.
Regulamin organizacji zajęć od dnia 09.11.2020r.