27-11-2020 Zarządzenie nr 6 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 27.11.202r.


Zarządzenie nr 6 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu z dnia 27.11.2020r.  w sprawie prowadzenia kształcenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19