22-12-2020 W DNIACH 24.12.2020 i 31.12.2020 SEKRETARIAT NIECZYNNYINFORMACJA 

W dniach 24.12.2020   i  31.12.2020  sekretariat jest nieczynny zgodnie z  Zarządzenie Nr  5/ZSP/SP/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych w zamian za święta przypadające  w dni wolne od pracy w roku 2020 tj. 15.08.2020r. i 26.12.2020r.