13-01-2021 Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 12 stycznia 2021r. dotyczące rekrutacji


Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do klas I-szych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli/ innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2