13-11-2014 ORSZAK TRZECH KRÓLI 2015Miejscowość………………….., dn………………


Deklaracja udziału

Szkoła...............................................................................................................niniejszym potwierdza chęć wzięcia udziału w Orszaku Trzech Króli 2015
w Nadarzynie.

Warunki uczestnictwa i promocji Szkoły zostaną określone w umowie, która zostanie zawarta na podstawie zgłoszenia przesłanego do Fundacji Orszak Trzech Króli do dnia 02 grudnia 2014 r.. Zgłoszenie, przekazane do końca listopada 2014 r., będzie określać orientacyjną ilość uczestników Orszaku oraz zakres udziału szkoły.
Szkoła wyraża zgodę na umieszczenie swojego logo oraz informacji na stronie internetowej Orszaku Trzech Króli www.orszak.org, które udostępni Fundacji Orszak Trzech Króli.
Osobą odpowiedzialną z ramienia szkoły, w sprawach organizacji Orszaku,

jest……………………......................................................................................................


Dyrektor Szkoły
(podpis i pieczątka szkoły)


Prosimy wskazać zakres udziału szkoły i pozostałe osoby odpowiedzialne
Nasza szkoła jest zainteresowana, poza udziałem w przemarszu w Orszaku Trzech Króli 2015:
- w Orszaku Króla………………………………………………………………
- orientacyjna liczba dzieci, które wezmą udział w przemarszu Orszaku:………
- udziałem w konkursie:......................................................................................
- występem naszego chóru………………………………………………….…..
- organizacją Mansjonu:.......................................................................................
- wystawieniem aktorów głównych do roli .........................................................
- inne propozycje:……………………………………………………………….

Osoba odpowiedzialna za Straż Ojcowską (tel. email)..................................................

Osoba odpowiedzialna za stroje (tel.email). ........................................................

Koordynator artystyczny (tel. email)...............................................................................
Powyższą, zeskanowaną deklarację prosimy wysłać na adres email: malgorzata.okupny@gmail.com
Dziękujemy