10-12-2015 Zmiana organizacji odwozów gimbusem


Od dnia 14 grudnia 2015 roku nastąpi zmiana organizacji odwozu dzieci ze szkoły:
1. z obu popołudniowych kursów nie mogą korzystać uczniowie mieszkający w Ruścu,
2. gimbus /zarówno o 13.30, jak i 15.00/ nie będzie się zatrzymywał na przystanku przy ul. Szkolnej,
3. nie będzie możliwa inna godzina przejazdu gimbusem niż ta, która została podana w deklaracji /w przypadku niemożności skorzystania z deklarowanego kursu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka ze szkoły/.