12-12-2015 II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek


II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
"Hej, kolęda, kolęda!"
REGULAMIN
Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Ruścu
Termin konkursu:  14. 12. 2015   
Cele:
kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia 
rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek 
integracja społeczności szkolnej 
rozbudzanie zainteresowań muzycznych 
prezentacja talentów artystycznych 
Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w 2 kategoriach wiekowych:
klasy I- III
klasy IV- VI
Warunki uczestnictwa:
w konkursie mogą brać udział zespoły kilkuosobowe lub całe klasy  oraz soliści
uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę
             świąteczną  
uczestnicy wykonują swój repertuar z podkładem muzycznym lub własnym
akompaniamentem 
wypełnienie karty zgłoszenia i oddanie jej w terminie określonym przez organizatora - 
do 27.11.2015 r. na adres mailowy: sprusiec@wp.pl lub osobiście
w przypadku korzystania z własnego podkładu muzycznego należy dostarczyć płytę CD w dniu konkursu(w podpisanym opakowaniu)
Szkołę może reprezentować jeden zespół  i jeden solista w dwóch kategoriach wiekowych (łącznie z jednej szkoły mogą wystąpić dwa zespoły i dwóch solistów). Kryteria oceny:
Jury konkursu będzie brało pod uwagę: 
*poprawność wykonania
*dobór repertuaru i możliwości wykonawcy 
*pomysłowość i oryginalność wykonania 
*ogólny wyraz artystyczny 
*dodatkowe atuty prezentacji(np. stroje, rekwizyty) 
Organizatorzy powołują członków jury, których decyzje są ostateczne i niepodważalne. 
Wszyscy uczestnicy otrzymują upominki za udział, a w poszczególnych kategoriach wiekowych i wykonawczych przyznane zostaną I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu prezentacji konkursowych.