Sekretariat
(22) 729-81-97
Email
sprusiec@nadarzyn.pl
Rusiec
ul. Osiedlowa 72
05-830 Nadarzyn

Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo,

informujemy, że dyżur wakacyjny dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn w bieżącym roku szkolnym tj. 2021/2022 pełnić będą:

Publiczne Przedszkole w Młochowie       (1 – 22 lipca 2022 r.)

Publiczne Przedszkole w Nadarzynie    (25 lipca – 12 sierpnia 2022 r.)

Na dyżur mogą zostać zapisane także dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, które zostały skierowane przez Wójta Gminy Nadarzyn.

Z  dyżuru  wakacyjnego  mogą  korzystać  jedynie dzieci, których  obydwoje  rodzice  pracują  i  w  tym czasie nie  korzystają  z  urlopu  wypoczynkowego. Zgodnie z art. 31  Konwencji  o  Prawach Dziecka,  rodzice powinni  uwzględnić  prawo dziecka  do wypoczynku  i  czasu  wolnego  poprzez  zaplanowanie  mu  przerwy  wakacyjnej.

Rodzice  składają  wniosek  o  przyjęcie  dziecka  na  dyżur  wakacyjny do 31  maja 2022r.

Jeżeli  rodzic  zapisuje  dziecko do więcej niż  jednej  placówki,  wypełnia wniosek  do  każdej  placówki osobno   i  składa  je  w  placówce  macierzystej. W  Publicznym  Przedszkolu w Nadarzynie wnioski (dostępne są na stronie internetowej przedszkola) przyjmowane są w godzinach pracy sekretariatu  tj. 7.00 – 15.00.

Przed  wypełnieniem i złożeniem wniosku  prosimy o zapoznanie się  „Zasadami organizacji dyżuru  wakacyjnego”.

Wszystkie dokumenty dostępne są  na stronach internetowych ww. placówek.

Zasady organizacji dyżuru  wakacyjnego