Sekretariat
(22) 729-81-97
Email
sprusiec@nadarzyn.pl
Rusiec
ul. Osiedlowa 72
05-830 Nadarzyn

KODOWANIE U SÓWEK

Sówki brały udział w XI edycji ogólnopolskiego programu Uczymy Dzieci Programować. To już nasza II edycja, w której braliśmy udział !!.

 

Podczas zajęć dzieci rozwijały i doskonaliły logiczne myślenie, kompetencje kluczowe, w tym kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji oraz kompetencje matematyczne. Uczyły się pracy zespołowej i szukania kompromisów. Sówki na zajęciach używały maty do kodowania (także tej na komputerze), aby na podstawie podanego wzoru lub informacji ułożyć obrazek, przy pomocy strzałek tworzyły kod offline, uczyły się podawać współrzędne, uczyły się łączyć ze sobą dwie cechy oraz porównywać liczebność zbiorów. Budowały konstrukcje z kubków odszyfrowując kod/regułę według której powinny powstać.

Na zakończenie naszej przygody z kodowaniem, każda sówka otrzymała dyplom.

Życzymy wszystkim dalszych sukcesów!

 

Marta Lesiewicz