Sekretariat
(22) 729-81-97
Email
sprusiec@nadarzyn.pl
Rusiec
ul. Osiedlowa 72
05-830 Nadarzyn

Projekt edukacyjno–społeczny „Każdy inny – Wszyscy równi"

W roku szkolnym 2023/24 uczniowie naszej szkoły brali czynny udział w projekcie edukacyjno–społecznym „Każdy inny – Wszyscy równi”.
Wiedząc, jak wiele trzeba zrobić w zakresie tolerancji i świadomości na temat osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nasza szkoła postanowiła podjąć tę tematykę. Zrealizowane zostały wszystkie treści przewidziane programem projektu. Mamy nadzieję, że nasze działania uwrażliwiły uczniów oraz pogłębiły ich świadomość na problemy innych osób.
Koordynator projektu – Katarzyna Ankiewicz-Kąkol