Sekretariat
(22) 729-81-97
Email
sprusiec@nadarzyn.pl
Rusiec
ul. Osiedlowa 72
05-830 Nadarzyn

Projekt "Razem dla lepszej przyszłości"

Działający w naszej szkole Klub Młodego Odkrywcy Experci w okresie od 18 grudnia do 20 marca br. realizował przy współpracy z Centrum Nauki Kopernik projekt mający na celu integrowanie  uczniów ukraińskich z uczniami polskimi, pokazanie uczniom z Ukrainy oferty zajęć dodatkowych, aktywizowanie i zaciekawienie nauką a zarazem zwiększanie szans edukacyjnych, kompetencji i poczucia sprawczości. Była to również okazja do lepszego wzajemnego poznania się uczniów pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Podczas dziesięciu cotygodniowych spotkań członkowie KMO Experci wspólnie eksperymentowali i wykonywali zadania konstrukcyjne. Mieli również okazję spotkać się z grupą świetlicową uczniów klasy II a, której wychowawcą jest Pan Piotr Cegiełka, by dzięki nawiązanej współpracy wspólnie wykonać doświadczenie.

Olga Mentlewicz – KMO Experci