Sekretariat
(22) 729-81-97
Email
sprusiec@nadarzyn.pl
Rusiec
ul. Osiedlowa 72
05-830 Nadarzyn

Zapraszamy na Koncert Charytatywny pod hasłem „Manifest Jedności”

Serdecznie zapraszamy na Koncert Charytatywny pod hasłem „Manifest Jedności”, który odbędzie się 31 maja (środa) 2023 roku o godzinie 1700 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu. Organizacja tego wydarzenia jest kontynuacją zapoczątkowanych w 2020 roku Koncertów Charytatywnych, których podstawowym założeniem jest integracja lokalnej społeczności  oraz  wsparcie organizacji, stowarzyszeń i fundacji ukierunkowanych na działania mające na celu wyrównywanie szans społecznych. Społeczność szkolna, a także gminna od samego początku konfliktu na wschodzie angażuje się w pomoc dla Ukrainy. Zawsze wykazujemy solidarność z tym krajem i narodem, który obecnie boryka się z wieloma trudnościami. Nasze muzyczne spotkanie stanowić będzie wsparcie działalności Frontu Pomocy Ukrainie (szczegóły wkrótce na szkolnym Facebooku). Koncert „Manifest Jedności” to słowno-muzyczny kolaż poezji Wisławy Szymborskiej i piosenek z repertuaru Sanah w wykonaniu uczennic i uczniów naszej szkoły.